Lietvedība: precizitāte ikvienā dokumentā
Pakalpojumi
Personāla lietvedībā tradicionāli ir iekļauti visi jautājumi par dokumentiem, kas attiecas uz personāla vadību, darbinieku rotāciju uzņēmumā un viņu darba laika uzskaiti. Bieži vien ar personālu saistītās dokumentācijas kārtošana uzņēmumā tiek uzkrauta uz grāmatvežu, sekretāru un citu darbinieku pleciem, kuru specializācija neattiecas uz šo jomu, un, nepieciešamās personāla dokumentācijas trūkums izraisa konfliktsituācijas organizācijas iekšienē.

Šobrīd Keysment speciālistu izstrādātie dokumenti ir daudzkārt un bez aizrādījumiem izturējuši valsts iestāžu, inspekciju un tiesu pārbaudes, ļaujot mūsu klientiem izvairīties no soda sankcijām.
Personāla lietvedībā tradicionāli ir iekļauti visi jautājumi par dokumentiem, kas attiecas uz personāla vadību, darbinieku rotāciju uzņēmumā un viņu darba laika uzskaiti. Bieži vien ar personālu saistītās dokumentācijas kārtošana uzņēmumā tiek uzkrauta uz grāmatvežu, sekretāru un citu darbinieku pleciem, kuru specializācija neattiecas uz šo jomu, un, nepieciešamās personāla dokumentācijas trūkums izraisa konfliktsituācijas organizācijas iekšienē.

Šobrīd Keysment speciālistu izstrādātie dokumenti ir daudzkārt un bez aizrādījumiem izturējuši valsts iestāžu, inspekciju un tiesu pārbaudes, ļaujot mūsu klientiem izvairīties no soda sankcijām.
Pasūtot "Lietvedības pakalpojumu", jūs iegūstat:
Pasūtot "Lietvedības pakalpojumu", jūs iegūstat:
 • Izveidotu uzņēmuma personāla uzskaites sistēmu
 • Sagatavotu un uzraudzītu personāla uzskaites dokumentāciju
 • Izveidotas ''personu lietas", noorganizētu personu datu glabāšanu
 • Izstrādātus iesniegumu šablonus
 • Izstrādātus tipveida reglamentus mijiedarbībai personāla administrēšanas jomā
 • Noformētus darba līgumus, tai skaitā arī darba līgumu papildvienošanās gadījumiem, kad mainās darba apstākļi
 • Pareizi aizpildītus personāla dokumentācijas reģistrācijas žurnālus
 • Aizpildītas darbinieku darbnespējas lapas, aprēķinātu apdrošināšanas stāžu
 • Noformētus darbinieku atvaļinājumu un komandējumu dokumentus
 • Sagatavotas izziņas no darbinieku darbavietas
 • Izveidotu uzņēmuma personāla uzskaites sistēmu
 • Sagatavotu un uzraudzītu personāla uzskaites dokumentāciju
 • Izveidotas ''personu lietas", noorganizētu personu datu glabāšanu
 • Izstrādātus iesniegumu šablonus
 • Izstrādātus tipveida reglamentus mijiedarbībai personāla administrēšanas jomā
 • Noformētus darba līgumus, tai skaitā arī darba līgumu papildvienošanās gadījumiem, kad mainās darba apstākļi
 • Pareizi aizpildītus personāla dokumentācijas reģistrācijas žurnālus
 • Aizpildītas darbinieku darbnespējas lapas, aprēķinātu apdrošināšanas stāžu
 • Noformētus darbinieku atvaļinājumu un komandējumu dokumentus
 • Sagatavotas izziņas no darbinieku darbavietas
Sazināties ar mums
WhatsApp
Mail
Phone

Bezmaksas konsultācija