Kompleksa uzņēmumu apkalpošana grāmatvedības un juridisko pakalpojumu jomā

|
Kompleksā apkalpošana grāmatvedības un juridisko pakalpojumu jomā ir pakalpojums, kurā ietverts viss saimniecisko un finanšu operāciju klāsts, ārpakalpojuma sniedzējam uzņemoties garantētu, apdrošinātu atbildību un kārtojot visas konkrētā uzņēmuma tieši vai netieši ar grāmatvedību, lietvedību un juridiskajiem jautājumiem saistītās lietas.
Vairāk nekā vienkārši grāmatvedis
Par mums
Profesionāls juridiskais atbalsts jūsu biznesam
Pakalpojumi
Lietvedība
 • Pavēļu, prēmiju izmaksu, komandējuma dokumentu, atlaišanas dokumentu, darba kārtības noteikumu noformēšana
 • Līgumu sagatavošana
 • Atvaļinājumu grafika sastādīšana
 • Slimības lapu noformēšana
 • Iekšējās kārtības noteikumu sagatavošana
Konsultēšanas pakalpojumi
 • Konsultēšana grāmatvedības uzskaites jomā
 • Konsultēšana grāmatvedības pakalpojumu jomā
 • Konsultēšana grāmatvedības audita jomā
 • Konsultēšana nodokļu uzskaites jomā
 • Konsultēšana sarežģītos gadījumos
Juridiskie pakalpojumi
 • Korporatīvā prakse
 • Juridisko personu un preču zīmes reģistrācija
 • Juridiskais atbalsts tiesā
 • Juridiskais atbalsts iepirkumos
 • Debitoru parādi
 • Līgumu slēgšana
 • Informācijas uzglabāšana un aizsardzība
Grāmatvedības pakalpojumi
 • “IK”, “SIA”, “AS” grāmatvedības uzskaites kārtošana
 • Grāmatvedības atskaišu iesniegšana
 • Konsultācijas par nodokļu režīma un grāmatvedības uzskaites veida izvēli
 • Uzskaites politikas veidošana
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana
 • Atbalsts nodokļu pārbaudes laikā
Keysment būs jums līdzās visos sadarbības posmos, ievērojot informācijas konfidencialitāti
Konfidencialitāte
Jūs varat rēķināties ar drošu un kvalificētu palīdzību, kas ļaus mīkstināt soda sankcijas vai pat izvairīties no tām, kā arī samazināt pārvaldīšanas izdevumus.
Mūsu sniegtās priekšrocības
Priekšrocības
Kompleksa uzņēmumu apkalpošana grāmatvedības un juridisko pakalpojumu jomā sniedz virkni priekšrocību
 • Līdzekļu ietaupījums
  Atkrīt ar darbavietu izveidi un algām saistītie izdevumi
 • Laika ietaupījums
  Nav jātērē laika resursi štata speciālista apmācīšanai un kontrolēšanai
 • Optimizācija
  Paplašinot biznesu un uzņemoties lielāku slodzi, nav jāpieņem darbā jauni darbinieki
 • Apdrošināšana
  Atbildības apdrošināšana izslēdz zaudējumu risku un izdevumus naudas sodiem
 • Kompetence
  Augsts ārpakalpojuma sniedzēja kompetences līmenis
 • Konfidencialitāte
  Pilnīga konfidencialitāte arī pēc sadarbības beigām
 • Līdzekļu ietaupījums
  Atkrīt ar darbavietu izveidi un algām saistītie izdevumi
 • Laika ietaupījums
  Nav jātērē laika resursi štata speciālista apmācīšanai un kontrolēšanai
 • Optimizācija
  Paplašinot biznesu un uzņemoties lielāku slodzi, nav jāpieņem darbā jauni darbinieki
 • Apdrošināšana
  Atbildības apdrošināšana izslēdz zaudējumu risku un izdevumus naudas sodiem
 • Kompetence
  Augsts ārpakalpojuma sniedzēja kompetences līmenis
 • Konfidencialitāte
  Pilnīga konfidencialitāte arī pēc sadarbības beigām