Partnerības līguma sagatavošana
Blogs
Reiz pie mums vērsās kāda uzņēmuma divi līdzīpašnieki ar uzdevumu sagatavot līgumu, kurā iespējamo konfliktu novēršanas nolūkā būtu noteikta uzņēmuma pārvaldīšanas kārtība.
Reiz pie mums vērsās kāda uzņēmuma divi līdzīpašnieki ar uzdevumu sagatavot līgumu, kurā iespējamo konfliktu novēršanas nolūkā būtu noteikta uzņēmuma pārvaldīšanas kārtība.
Pēc konsultācijas ar klientiem, kuras laikā mēs ieguvām pilnu informāciju par uzņēmuma struktūru, kā arī katram līdzīpašniekam piederošajām daļām, tika sagatavots līgums, kurā bija iekļauta šāda informācija:
Pēc konsultācijas ar klientiem, kuras laikā mēs ieguvām pilnu informāciju par uzņēmuma struktūru, kā arī katram līdzīpašniekam piederošajām daļām, tika sagatavots līgums, kurā bija iekļauta šāda informācija:
 • Summa, kuru katrs no partneriem ir iemaksājis sākuma kapitālā
 • Katra partnera procentos izteiktā uzņēmuma vērtības daļa
 • Katra partnera pienākumi uzņēmumā
 • Atbildība par pienākumu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi
 • Peļņas sadales mehānisms
 • Lēmumu pieņemšanas mehānisms
 • Paraksta tiesību īpašnieki
 • Summa, kuru katrs no partneriem ir iemaksājis sākuma kapitālā
 • Katra partnera procentos izteiktā uzņēmuma vērtības daļa
 • Katra partnera pienākumi uzņēmumā
 • Atbildība par pienākumu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi
 • Peļņas sadales mehānisms
 • Lēmumu pieņemšanas mehānisms
 • Paraksta tiesību īpašnieki
Partnerības līgums ļauj reglamentēt visas iespējamās strīdīgās situācijas partneru starpā, aizsargājot uzņēmumu un tajā strādājošos cilvēkus.
Partnerības līgums ļauj reglamentēt visas iespējamās strīdīgās situācijas partneru starpā, aizsargājot uzņēmumu un tajā strādājošos cilvēkus.

Vairāk rakstu:

Vairāk rakstu:

Close
Sazināties ar mums
WhatsApp
Mail
Phone

Bezmaksas konsultācija