Būvuzņēmuma grāmatvedības audits
Blogs
Būvuzņēmuma direktors vērsās pie mums ar uzdevumu veikt uzņēmuma auditu, lai iegūtu informāciju par grāmatvedības uzskaiti, kā arī izvērtētu tobrīd nodarbinātā ārpakalpojuma grāmatveža darbu.
Būvuzņēmuma direktors vērsās pie mums ar uzdevumu veikt uzņēmuma auditu, lai iegūtu informāciju par grāmatvedības uzskaiti, kā arī izvērtētu tobrīd nodarbinātā ārpakalpojuma grāmatveža darbu.
Audita gaitā atklājās, ka:
Audita gaitā atklājās, ka:
 • uzņēmumam nav izstrādātas organizatoriskās struktūras, reglamentējošās dokumentācijas, amata instrukciju
 • uzņēmumam nav dokumentu aprites sistēmas (iekšējo atskaišu veidlapu formu, ar ražošanu saistīto dokumentu formu un reglamentu ar sagatavošanas, nodošanas termiņiem)
 • grāmatvedības uzskaitē nav uz katru objektu attiecināmo izdevumu uzskaites sistēmas
 • veicot uzskaiti, ir pieļautas sistēmiskas kļūdas, arī pati uzskaites sistēma ir nepilnīga
 • nav izdevumu, ekonomisko rādītāju faktiskās izpildes, noviržu u. tml. kontroles sistēmas
 • nav uzņēmuma attīstības plāna
 • nav uz katru objektu attiecināmo izdevumu plānošanas sistēmas
 • uzņēmumam nav izstrādātas organizatoriskās struktūras, reglamentējošās dokumentācijas, amata instrukciju
 • uzņēmumam nav dokumentu aprites sistēmas (iekšējo atskaišu veidlapu formu, ar ražošanu saistīto dokumentu formu un reglamentu ar sagatavošanas, nodošanas termiņiem)
 • grāmatvedības uzskaitē nav uz katru objektu attiecināmo izdevumu uzskaites sistēmas
 • veicot uzskaiti, ir pieļautas sistēmiskas kļūdas, arī pati uzskaites sistēma ir nepilnīga
 • nav izdevumu, ekonomisko rādītāju faktiskās izpildes, noviržu u. tml. kontroles sistēmas
 • nav uzņēmuma attīstības plāna
 • nav uz katru objektu attiecināmo izdevumu plānošanas sistēmas
Lai uzņēmuma vadītājs un īpašnieks varētu savlaikus iegūt patiesu informāciju, kā arī uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai, mūsu speciālisti sniedza šādas rekomendācijas:
Lai uzņēmuma vadītājs un īpašnieks varētu savlaikus iegūt patiesu informāciju, kā arī uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai, mūsu speciālisti sniedza šādas rekomendācijas:
 • veikt organizācijā procesu formalizēšanas un reglamentēšanas pasākumus (atbilstoši izstrādātajai organizatoriskajai struktūrai)
 • optimizēt un reglamentēt struktūrvienību darbu, noteikt funkcionalitāti un sagatavot darba instrukcijas un noteikumus
 • saimnieciskās darbības veikšanas ietvaros izveidot efektīvu mijiedarbību organizācijas struktūrvienību starpā
 • ieviest pārvaldīšanas izdevumu uzskaites un budžeta izstrādes sistēmu:
  • plānus un ražošanas atskaites
  • normēšanas sistēmu
  • maksājumu sistēmu ar kalendāru (saskaņojot apmaksas pieteikumus, kontrolējot cenas, apjomus, norādot objektus un struktūrvienības)
  • pārvaldīšanas pamatformas ar detalizāciju attiecībā uz objektiem un struktūrvienībām
 • izstrādāt un ieviest izdevumu normēšanas un kontroles sistēmu
 • izmantojot vienotas programmatūras bāzi izveidot grāmatvedības uzskaites sistēmu, veicot ieņēmumu un izdevumu uzskaiti pa objektiem un posteņiem
 • veikt organizācijā procesu formalizēšanas un reglamentēšanas pasākumus (atbilstoši izstrādātajai organizatoriskajai struktūrai)
 • optimizēt un reglamentēt struktūrvienību darbu, noteikt funkcionalitāti un sagatavot darba instrukcijas un noteikumus
 • saimnieciskās darbības veikšanas ietvaros izveidot efektīvu mijiedarbību organizācijas struktūrvienību starpā
 • ieviest pārvaldīšanas izdevumu uzskaites un budžeta izstrādes sistēmu:
  • plānus un ražošanas atskaites
  • normēšanas sistēmu
  • maksājumu sistēmu ar kalendāru (saskaņojot apmaksas pieteikumus, kontrolējot cenas, apjomus, norādot objektus un struktūrvienības)
  • pārvaldīšanas pamatformas ar detalizāciju attiecībā uz objektiem un struktūrvienībām
 • izstrādāt un ieviest izdevumu normēšanas un kontroles sistēmu
 • izmantojot vienotas programmatūras bāzi izveidot grāmatvedības uzskaites sistēmu, veicot ieņēmumu un izdevumu uzskaiti pa objektiem un posteņiem
Veiktā audita rezultātā uzņēmuma vadība ieguva objektīvu informāciju un saņēma praktiskus ieteikumus, kas ļāva tai izvairīties no nopietnām problēmām un izdevumiem nākotnē.
Veiktā audita rezultātā uzņēmuma vadība ieguva objektīvu informāciju un saņēma praktiskus ieteikumus, kas ļāva tai izvairīties no nopietnām problēmām un izdevumiem nākotnē.

Vairāk rakstu:

Vairāk rakstu:

Close
Sazināties ar mums
WhatsApp
Mail
Phone

Bezmaksas konsultācija